Европски инвестициони фонд и UniCredit Bank Србија

 потписали су гарантни споразум за пружање подршке малим и средњим предузећима у Србији

Европска банка за обнову и развој и Banca Intesa

 потписале су уговор о кредитној линији за подршку женама предузетницама у Србији