Позајмица по текућем рачуну Overdraft

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Покривање минусног салда на текућем рачуну до износа одобреног лимита

https://www.eurobank.rs/mali-biznis/krediti.1128.html

Program!   Више информација

Необезбеђен ануитетни кредит за обртна средства

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање

Улагање у обртна средства или рефинансирање кредита код других пословних банака.

Program!   Више информација

Револвинг кредитна линија за обртна средства

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Ulaganje u obrtna sredstva

https://www.eurobank.rs/mali-biznis/krediti.1128.html

Program!   Више информација

Kредит за куповину нове опреме или нових возила

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Kupovina nove opreme i novih vozila

https://www.eurobank.rs/mali-biznis/krediti.1128.html

Program!   Више информација

100% кеш покривени кредити

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање

Улагање у основна средства, обртна средства, ликвидност и/или рефинансирање кредитних обавеза код других пословних банака, сходно потреби клијента.

Program!   Више информација

Обезбеђен ануитетни кредит за обртна средства

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање

Улагање у обртна средства или рефинансирање кредита код других пословних банака

Program!   Више информација

Обезбеђена револвинг линија за обртна средства

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање

Улагање у обртна средства. l

Program!   Више информација

Обезбеђен кредит за куповину опреме

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање

Куповина нове опреме и нових возила.

Program!   Више информација

Обезбеђен кредит за куповину пословног простора

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Namenski kredit za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora

https://www.eurobank.rs/mali-biznis/krediti.1128.html

Program!   Више информација

100

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Кредит за обртна средства

Eurobanka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Ulaganje u obrtna sredstva ili refinansiranje kredita kod drugih poslovnih banaka

https://www.eurobank.rs/mali-biznis/krediti.1128.html

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.