Кредит за ликвидност и обртна средства

Čačanska banka Тип: краткорочно финансирање

Краткорочни програм кредитирања који има за циљ превазилажење проблема клијената везаних за текућу ликвидности и потребу за обртним средствима.

Program!   Више информација

Кредит за финансирање трајно обртних и основних средстава

Čačanska banka Тип: дугорочно финансирање

Дугорочни програм кредитирања који има за циљ задовољење потреба клијената за трајно обртним средствима, средствима за финансирање набавке опреме, превозних средстава, као и изградњу и куповину пословних објеката

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.